Jak to działa?

Na system fotowoltaiczny składają się krzemowe panele słoneczne – które montujemy na dachu domu lub budynku i w których dojdzie do zmiany energii słonecznej na prąd stały, oraz inwerter solarny – dalej zmieniający prąd stały na zmienny, znany szerzej jako energię elektryczną. Niezbędnym elementem jest także licznik dwukierunkowy, który ma na zadaniu zliczanie wytworzonej energii elektrycznej oraz tej pobranej z sieci publicznej.

Należy pamiętać o tym, że montaż instalacji fotowoltaicznej nie wymaga zmian w instalacji elektrycznej. Co więcej, montaż fotowoltaiki opiera się na podłączeniu do istniejących już urządzen instalacji elektrycznej. Należy także pamiętać, że taka instalacja jest samoobsługowa, a jej użytkowanie bezpłatne. Możemy także ubiegać się o dofinansowania związane z pokryciem kosztów instalacji.

Przebieg procesu

  1. Koncepcja, pomiary oraz przedstawienie wstępnej oferty
  2. Zaprezentowanie projektu
  3. Wystąpienie o dofinansowanie oraz pisemna informacja do operatora o planowanej instalacji
  4. Realizacja projektu
  5. Odbiór z podłączeniem do sieci

Stan prawny

Wg prawa istnieją 2 rodzaje instalacji fotowoltaicznych: mikro (o łącznej mocy elektrycznej nie większej niż 40kW) oraz małe (o łącznej mocy elektrycznej większej niż 40kW ale mniejszej niż 200kW)

Polskie prawo zakłada, że wytwórcą energii elektrycznej jest osoba fizyczna wytwarzająca zasoby na własny użytek. Niewykorzystaną energię elektryczną podmiot ma prawo sprzedać. Nie stanowi to podstaw działalności gospodarczej.