Dofinansowania

Ze względu na liczne korzyści instalacji fotowoltaicznej istnieje wiele programów wspomagających zakup takiego rozwiązania. Dofinansowania do fotowoltaiki dzielą się na ogólnokrajowe oraz regionalne. Punkty informacji w danym regionie są bardzo dobrym źródłem informacji na ten temat.
Ulga podatkowa 18%

Właścicielom instalacji fotowoltaicznych oraz systemów ogrzewania podczerwienią powstałych po 1 stycznia 2019 roku przysługuje nowa ulga termomodernizacyjna. Jest to ulga podatkowa w wysokości 18% całkowitej ceny instalacji fotowoltaicznej. Dzięki niej zapłacisz maksymalnie o 9540 zł mniej podatku dochodowego, a okres zwrotu instalacji fotowoltaicznej skróci się o ponad rok. Ulga jest przeznaczona wyłącznie dla właścicieli budynków mieszkalnych, a rozliczać ją można przez maksymalnie 6 lat.

Prosument

Grupa docelowa: wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prywatne mające na własność nieruchomość, rolnicy

Program realizowany w latach: 2015-2022

Formą finansowania jest udostępnianie środków bankom z przeznaczeniem na dotacje lub udzielenie kredytu bankowego. Intensywność finansowania wynosi 15% lub 30%.

 

Dofinansowania samorządowe

Grupa docelowa: mieszkańcy konkretnych regionów

W celu walki ze smogiem wiele województw wspiera montaż instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowania do fotowoltaiki dotyczą różnych beneficjentów. Więcej informacji na ten temat należy szukać w regionalnych punktach informacji, urzędach gmin i miast czy wojewódzkich funduszach ochrony środowiska.